STANDARD HER-CMS

Risc de urgență pentru sănătate Compliance Sistemul de management
în context epidemic - simplificat pentru IMM-uri (microîntreprinderi mici, mijlocii)

EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

domeniu

Prezentul standard internațional specifică cerințele și oferă îndrumări pentru stabilirea, implementarea, menținerea, revizuirea și îmbunătățirea unui sistem eficient și receptiv HER Compliance Sistem de management într-un context epidemic pentru organizațiile micro, mici și mijlocii.

Acesta stabilește cerințele și oferă îndrumări pentru a ajuta acești furnizori să se conformeze Ghidurilor și cadrelor de reglementare și angajamentelor voluntare aplicabile activităților lor, precum și să prevină, să detecteze și să răspundă lacompliance evenimente.

Acest document nu abordează în mod special cum să dezvolți sistemul specific de gestionare a riscurilor (formal sau informal), care este necesar pentru gestionarea adecvată a proceselor de sanitizare, ci cum și ce ar trebui să faci pentru a fi în stare bună cu legile, reglementările, cele mai bune practici, și orientări (compliance).

Standardul este disponibil în diferite limbi:

ENGLEZĂ / GERMANĂ / FRANȚĂ / ITALIANĂ / GRECĂ / PORTUGATĂ / SPANEZĂ / DANEZĂ / POLONĂ / ROMÂNĂ / RUSĂ / HINDI / CHINA 

165,00 € TVA nu este inclus