PLÂNGERE

Un mecanism de înregistrare specific este activat și disponibil la EIFEC Compliance Înregistrați-vă (Bruxelles) în perioadele epidemice cu scopul de:

îndeplinesc cerința de transparență a acțiunilor de salubrizare efectuate, care sunt înregistrate fiecare la un terț independent;
oferi dovezi publice, vizibilitate și asigurare la compliance a acestor acțiuni, creând valoare adăugată și avantaj competitiv;
permit identificarea imediată și consecventă a unei certificări standard internaționale aplicate la nivel global.

Organizațiile pot înregistrați periodic finalizarea activităților de igienizare / curățare într-un proces simplificat.
La fiecare înregistrare, așa-numitul "Certificat de sanitizare" va fi emis pentru înregistrări organizaționale și afișare publică.

Valabilitatea fiecărui certificat poate fi verificat cu ușurință de scanarea codului QR inclus sau în secțiunea specifică a site-ului web al Registrului.

Având în vedere contextul care pune în pericol viața și pentru a combate eventualele abuzuri ale Certificării CMS și ale Certificatului de Sanitare, este disponibil un proces de reclamație îmbunătățit.

Registrul acceptă reclamații formale din partea oricărei părți, legate de încălcări potențiale ale procesului / politicii de dezinfectare sau a oricărui suspect de abuz, fraudă, necinste sau conduită incorectă similară.

În general, non-compliance cu Codul de conduită al UE privind transparența, de care este legat EIFEC, de către solicitanți / membri sau de către reprezentanții lor pot conduce, în urma unei investigații, cu respectarea cuvenită a principiului proporționalității și a dreptului la apărare, la aplicarea unor măsuri precum suspendarea sau scoaterea din ECR Compliance Inregistreaza-te.

O decizie de aplicare a acestor măsuri poate fi publicată pe site-ul web al registrului.

Reclamațiile pot fi depuse completând un formular de pe site-ul registrului. Formularul respectiv conține informații despre solicitantul reclamantului, numele și datele de contact ale reclamantului și detalii despre reclamație, inclusiv, în principiu, documente sau alteher materiale care susțin reclamația. Plângerile anonime nu vor fi luate în considerare. 

Oricine poate depune o plângere, justificată prin fapte materiale, despre suspiciuni de ne-compliance, abuz, necinste frauduloase sau abateri similare.

Procedura de cercetare și tratare a reclamațiilor.

EIFEC are o reglementare specifică pentru Procedura pentru investigarea și tratarea plângerilor.

Documentul este disponibil pentru descărcare aici

Sunt depuse toate eforturile pentru a păstra confidențialitatea maximă a informațiilor primite și corectitudinea verificării probelor.