LUPTĂM LUPTA PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SECURITATEA INTERNAȚIONALĂ

COMPLIANCE ESTE "VACCIN"
PENTRU MINIMIZAREA PROBLEMEI PANDEMICE PENTRU ORGANIZAȚII

EIFEC este Exportul Compliance organism internațional de stabilire a standardelor și are cunoștințele și competențele multidisciplinare care permit definirea și dezvoltarea, prin inovație, a standardelor, orientărilor și mecanismelor de certificare pentru situații de urgență sau zone critice de orice natură (principalul zonele acoperite până în prezent reprezintă amenințarea proliferării armamentelor nucleare, biologice și chimice, sancțiuni, LMA).

EIFEC a dezvoltat această nouă serie de standarde internaționale de urgență (EIFEC ES2001.06: HBY) prin un proces de urgență de consultare a mai multor părți interesate, cu sprijinul UNIFEC, HEALTHBY și al mai multor grupuri internaționale de experți.

UNIFEC este o alianță strategică rețea de universități internaționale de top.
Scopul său este de a promova, prin încorporarea și integrarea la fiecare nivel național, a unei răspândiri Compliance cultură și stabilirea de cursuri și sesiuni de instruire.

SĂNĂTOS este brațul de colaborare al unui consorțiu internațional de instituții medicale de conducere din UE, universități, profesioniști.